Świątynia Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Świątynia Grobu Pańskiego w Jerozolimie

Nad grobem, w którym złożono ciało Chrystusa i który był świadkiem cudu zmartwychwstania w 384 r. wybudowano świątynię. Została dwukrotnie zniszczona: za panowaniem Persów i Arabów i dopiero krzyżowcy w XII w. podjęli się trudu jej odbudowy. W tej świątyni Baldwin z Boulogne został koronowany na pierwszego króla Jerozolimy. Grób Jezusa, który dziś możemy oglądać znajduje się w centralnej części świątyni pod monumentalną kopułą.