Ostra Brama w Wilnie

Ostra Brama w Wilnie

Ostra Brama, zwana „najmniejszym sanktuarium Europy”, skrywa w swym wnętrzu cudowny obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, znany m.in. z kart „Pana Tadeusza”. Do wileńskiej Madonny Polacy i Litwini od wieków wznoszą swe modły. Nad gotycką bramą miejską z początku XVI w., wzniesiono klasycystyczną kaplicę, która zachwyca misternie wykończoną sztukaterią.