Księga Gości

Chórzyści ze Skoczowa

Dziękujemy za piękne przybliżenie nam świętych miejsc. Mamy nadzieję i mocno wierzymy, że to pomnoży naszą wiarę zblizy do Chrystusa i Jego Matki.

Chórzyści z parafii św. Ap. Piotra i Pawła ze Skoczowa