Grupy zorganizowane

Grupom zorganizowanym oferujemy szereg pakietów do wykorzystania na terenie Parku:

L.p

Usługa

Cena za 1 osobę w PLN

1

Zwiedzanie Parku
Miniatur, katakumb,
figury, Jana Pawła II z 
przewodnikiem
13,50zł

2

Zabawa w Parku
Atrakcji(bez limitu 
czasowego na autodromie, 
challengerach, kolejce, parku
linowym oraz seans w Kinie 5D)
20zł
3
Warsztaty
 przyrodnicze
10,00zł
4

Obiad

(po wcześniejszej rezerwacji)

13,00złPAKIET I

zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem (w celu skorzystania z usługi przewodnika prosimy o wcześniejszy kontakt i rezerwację na konkretną datę i godzinę.) Cena: 13,50zł/1osoba

PAKIET II

zwiedzanie Parku Miniatur + Park Atrakcji. Cena: 33,50zł/1os

PAKIET III

zwiedzanie Parku Miniatur + warsztaty dla dzieci. Wymagana wcześniejsza rezerwacja zajęć, koszt pakietu 23,50zł/os., koszt samych warsztatów 10zł/os.

PAKIET IV

zwiedzanie Parku Miniatur z przewodnikiem, Park Atrakcji oraz warsztaty przyrodnicze Cena: 40zł/1os.

  • KOSZT OBSŁUGI PRZEWODNIKA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH, KTÓRE NIE
	DOKONAŁY REZERWACJI TELEFONICZNEJ BĄDŹ MAILOWEJWYNOSI 50ZŁ/1GRUPA